JaffnaHindu.Org

Jaffna Hindu College

Wednesday
Jan 17th
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Hindu Culture Rituals நவராத்திரி தோத்திரங்கள் - சகலகலாவல்லி மாலை

நவராத்திரி தோத்திரங்கள் - சகலகலாவல்லி மாலை

E-mail Print PDF

 

குமரகுருபர சுவாமிகள்  அருளிய சகலகலாவல்லி மாலை

வெண் தாமரைக்கு அன்றி நின் பதம் தாங்க என் வெள்ளை உள்ளத்
தண்டாமரைக்குத் தகாது கொலோ சகம் ஏழும் அளித்து
உண்டான் உறங்க வொழித்தான் பித்தாக உண்டாக்கும் வண்ணம்
கண்டான் சுவைகொள் கரும்பே சகல கலாவல்லியே.

நாடும் பொருட்சுவை சொற்சுவை தோய் தர நாற்கவியும்
பாடும் பணியிற் பணித்தருள் வாய் பங்கயாசனத்திற்
கூடும் பசும்பொற் கொடியே கனதனக் குன்றுமைப் பாற்
காடும் சுமக்கும் கரும்பே சகல கலாவல்லியே.
 
அளிக்கும் செழுந்தமிழ்த் தெள்அமுதுதார்ந்து உன் அருட் கடலில்
குளிக்கும் படிக்கென்று கூடும் கொலொ உளங் கொண்டு தெள்ளித்
தெளிக்கும் பனுவற் புலவோர் கவிமழை சிந்தக் கண்டு
களிக்கும் கலாப மயிலே சகல கலாவல்லியே.

தூக்கும் பனுவற் துறைதோய்ந்த கல்வியும் சொற் சுவைதோய்
வாக்கும் பெருகப் பணித்தருள் வாய்வட நூற்கடலும்
தேக்கும் செழுந்தமிழ்ச் செல்வமும் தொண்டர் செந்நாவினின்று
காக்கும் கருணைக் கடலே சகல கலாவல்லியே.

பஞ்சப் பிதந்தரு செய்ய பொற்பாதம் பங்கேருகம் என்
நெஞ்சத் தடத்து அலராது என்னே நெடுந்தாட் கமலத்
தஞ்சத் துவசம் உயர்த்தோன் செந்நாவு மகமும் வெள்ளைக்
கஞ்சத்தவி சொத்திருந்தாய் சகல கலாவல்லியே.
 
பண்ணும் பரதமும் கல்வியும் தீஞ்சொல் பனுவலும் யான்
எண்ணும் பொழுதெளிது எய்த நல் காயெழு தாமறையும்
விண்ணும் புவியும் புனலும் கனலும் வெங்காலும் அன்பர்
கண்ணும் கருத்தும் நிறைந்தாய் சகல கலாவல்லியே.
 
பாட்டும் பொருளும் பொருளால் பொருந்தும் பயனும் என்பால்
கூட்டும் படிநின் கடைக்கணல் காயுளங் கொண்டு தொண்டர்
தீட்டும் கலைத்தமிழ்த் தீம்பால் அமுதம் தெளிக்கும் வண்ணம்
காட்டும் வெள்ளோதிமப் பேடே சகல கலாவல்லியே.
 
சொல்விற் பனமும் அவதான முங்கவி சொல்ல வல்ல
நல்வித்தையும் தந்து அடிமை கொள்வாய் நளினாசனஞ்சேர்
செல்விக்கு அரிது என்றொரு காலமும் சிதையாமை நல்கும்
கல்விப் பெரும் செல்வப் பேறே சகல கலாவல்லியே.
 
சொற்கும் பொருட்கும் உயிரா மெய்ஞ் ஞானத்தின் ஒற்றமென்ன
நிற்கின்ற நின்னை நினைப்பவர் யார் நிலந்தோய் புழைக்கை
நற்குஞ் சரத்தின் பிடியோடு அரசன்ன நாணநடை
கற்கும் பதாம்புயத் தாயே சகல கலாவல்லியே.
 
மண்கண்ட வெண்குடைக் கீழாக மேற்பட்ட மன்னரும் என்
பண்கண்ட அளவிற் பணியச் செய்வாய் படைப்போன் முதலாம்
விண்கண்ட தெய்வம் பல்கோடி உண்டேனும் விளம்பிலும் உன்போல்
கண்கண்ட தெய்வம் உளதோ சகல கலாவல்லியே.

 

துர்கா காயத்ரீ

ஓம் காத்யாய்னாய ச வித்மஹே

கன்யகுமாரி ச தீமஹி

தன்னோ துர்கா ப்ரசோதயாத்

 

துர்காம்பிகையின் அருளைப் பெற கூறும் சில துதிகள்

 

ஜெய ஜெய தேவி ஜெய ஜெய தேவி துர்காதேவி சரணம்

துர்கை அம்மனை துதித்தால் என்றும் துன்பம் பறந்து ஓடும்

தர்மம காக்கும் தாயும் அவளை தரிசனம் கண்டால் போதும்

கர்ம வினைகளும் ஓடும்,சர்வ மங்களமும் கூடும்(ஜெய)

 

பொற்கரங்கள் பதினெட்டும் சுற்றி வரும் பகை விரட்டும்

நெற்றியிலே குங்குமப்பொட்டும் வெற்றிப்பாதையை காட்டும்

ஆயிரம் கண்கள் உடையவளே அவள் ஆதிசக்தி பெரியவளே

ஆயிரம் நாமங்கள் கொண்டவளே தாய் போல் நம்மை காப்பவளே (ஜெய)

 

சங்கு சக்ரம்வில்லும் அம்பும் அங்குசம்,வாளும் வேலும் சூலமும்

தங்க கைகளில் தாங்கி நிற்ப்பாள்,திங்களை முடிமேல் சூடி நின்றாள்

சிங்கத்தின் மேல் வீற்றிப்பாள் மங்கள வாழ்வும் தந்திடுவாள்

மங்கையற்க்கரசியும் அவளே அங்கயற்கன்னியும் அவளே(ஜெய) 

 

துர்க்காதேவி போற்றி 

 

ஓம் அகிலாண்ட நாயகியே போற்றி

ஓம் ஆதி பராசக்தியே போற்றி

ஓம் அபிராமியே போற்றி 

ஓம் ஆயிரங்கண்கள் உடையவளே போற்றி

 

ஓம் அம்பிகையே போற்றி 

ஓம் ஆசைகளை அறுப்பாய் போற்றி

ஓம் அன்பின் உருவே போற்றி

ஓம் ஆபத்தைத் தடுப்பாய் போற்றி

 

ஓம் அச்சம் தீர்ப்பாய் போற்றி 

ஓம் ஆனந்தம் அளிப்பாய் போற்றி

ஓம் அல்லல் தீர்ப்பாய் போற்றி

ஓம் ஆற்றல் தருவாய் போற்றி

 

ஓம் இமயவல்லியே போற்றி

ஓம் இல்லறம் காப்பாய் போற்றி

ஓம் இரு சுடர் ஒளியே போற்றி

ஓம் இருளை நீக்குவாய் போற்றி

 

ஓம் ஈசனின் பாதியே போற்றி 

ஓம் ஈஸ்வரியே போற்றி

ஓம் உமையவளே போற்றி

ஓம் உளைமான் கொண்டாய் போற்றி

 

ஓம் உள்ளரவம் தீர்ப்பாய் போற்றி

ஓம் உற்சாகம் அளிப்பாய் போற்றி

ஓம் ஊழ்வினை தீர்ப்பாய் போற்றி 

ஓம் ஊக்கம் அளிப்பாய் போற்றி 

 

ஓம் என் துணை இருப்பாய் போற்றி

ஓம் ஏக்கம் தீர்ப்பாய் போற்றி

ஓம் எம்பிராட்டியே போற்றி

ஓம் ஏற்றம் அளிப்பாய் போற்றி

 

ஓம் ஐமுகன் துணையே போற்றி

ஓம் ஐயுறு தீர்ப்பாய் போற்றி

ஓம் ஒளிர்வு முகத்தளவே போற்றி

ஓம் ஓச்சம் அளிப்பாய் போற்றி

 

ஓம் கங்காணியே போற்றி

ஓம் காமாட்சியே போற்றி

ஓம் கடாட்சம் அளிப்பாய் போற்றி

ஓம் காவல் தெய்வமே போற்றி 

 

ஓம் கருணை ஊற்றே போற்றி

ஓம் கற்பூர நாயகியே போற்றி

ஓம் கற்பிற்கரசியே போற்றி

ஓம் காம கலா ரூபிணியே போற்றி

 

ஓம் கிரிசையே போற்றி

ஓம் கிலியைத் தீர்ப்பாய் போற்றி

ஓம் கீர்த்தியைத் தருவாய் போற்றி

ஓம் கூர்மதி தருவாய் போற்றி

 

ஓம் குவலயம் ஆள்பவளே போற்றி

ஓம் குலத்தைக் காப்பாய் போற்றி

ஓம் குமரனின் தாயே போற்றி

ஓம் குற்றம் பொறுப்பாய் போற்றி

 

ஓம் கொற்றவையே போற்றி

ஓம் கொடுந்துயர் தீர்ப்பாய் போற்றி

ஓம் கோமதியே போற்றி 

ஓம் கோன்ரிவாகனம் கொண்டாய் போற்றி

 

ஓம் சங்கரியே போற்றி 

ஓம் சாமுண்டேஸ்வரியே போற்றி

ஓம் சந்தோஷம் அளிப்பாய் போற்றி

ஓம் சாந்த மனம் தருவாய் போற்றி

 

ஓம் சக்தி வடிவே போற்றி

ஓம் சாபம் களைவாய் போற்றி

ஓம் சிம்ம வாகனமே போற்றி

ஓம் சீலம் தருவாய் போற்றி

 

ஓம் சிறு நகை புரியவளே போற்றி

ஓம் சிக்கலைத் தீர்ப்பாய் போற்றி

ஓம் சுந்தர வடிவழகியே போற்றி

ஓம் சுபிட்சம் அளிப்பாய் போற்றி

 

ஓம் செங்கதி ஒளியே போற்றி

ஓம் சேவடி பணிகிறேன் போற்றி

ஓம் சோமியே போற்றி

ஓம் சோதனை தீர்ப்பாய் போற்றி

 

ஓம் தண்கதிர் முகத்தவளே போற்றி

ஓம் தாயே நீயே போற்றி 

ஓம் திருவருள் புரிபவளே போற்றி

ஓம் தீங்கினை ஒளிப்பாய் போற்றி 

 

ஓம் திரிபுரசுந்தரியே போற்றி

ஓம் திரிசூலம் கொண்டாய் போற்றி

ஓம் திசையெட்டும் புகழ் கொண்டாய் போற்றி

ஓம் தீரம் அளிப்பாய் போற்றி

 

ஓம் துர்க்கையே ! அம்மையே போற்றி

ஓம் துன்பத்தை வேரறுப்பாய் போற்றி

ஓம் துணிவினைத் தருவாய் போற்றி

ஓம் தூயமனம் தருவாய் போற்றி

 

ஓம் நாராயணியே போற்றி

ஓம் நலங்கள் அளிப்பாய் போற்றி

ஓம் நிந்தனை ஒழிப்பாய் போற்றி

ஓம் பகவதியே போற்றி

 

ஓம் பவானியே போற்றி

ஓம் பசுபதி நாயகியே போற்றி

ஓம் பாக்கியம் தருவாய் போற்றி 

ஓம் பிரபஞ்சம் ஆள்பவளே போற்றி

 

ஓம் பிழை தீர்ப்பாய் போற்றி 

ஓம் புகழினை அளிப்பாய் போற்றி

ஓம் பூஜிக்கிறேன் துர்க்கா போற்றி

ஓம் பொன்னொளி முகத்தவளே போற்றி

 

ஓம் போர்மடத்தை அளிப்பாய் போற்றி

ஓம் மகிஷாசூரமர்த்தினியே போற்றி

ஓம் மாதாங்கியே போற்றி

ஓம் மலைமகளே போற்றி

 

ஓம் மகாமாயி தாயே போற்றி

ஓம் மாங்கல்யம் காப்பாய் போற்றி

ஓம் தவன் தங்கையே போற்றி

ஓம் மனக்குறை தீர்ப்பாய் போற்றி

 

ஓம் மண்ணுயிர் காப்பாய் போற்றி

ஓம் வேதவல்லியே போற்றி

ஓம் வையம் வாழ்விப்பாய் போற்றி

ஓம் ஜெயஜெய தேவியே போற்றி

 

ஓம் ஜெயங்கள் அளிப்பாய் போற்றி

ஓம் ஜெயஜெய தேவியே போற்றி

ஓம் ஜெயங்கள் அளிப்பாய் போற்றி 

ஓம் துர்க்காதேவியே போற்றி

 

தேவி மகாத்மியம்

தாயே, துர்க்கையே! கடத்தற்கரிய துயரத்தில் உன்னை நினைத்தால், நீ எல்லா உயிர்களின் துன்பத்தையும் போக்குகிறாய். இன்பத்தில் நினனத்தால், உலகனைத்திற்கும் நன்மை தரும் மதியை நல்குகிறாய். ஏழ்மையையும், துன்பத்தையும், பயத்தையும் போக்குபவளே, எல்லோர்க்கும் கருணை புரிய எப்போதும் உருகும் நெஞ்சுடையவர் உன்னைத் தவிர யார் உளர்? - தேவி மகாத்மியம் 4.17

 

எல்லா உயிர்களிடத்தும் எந்த தேவி  சக்தியாகவும்,  வேட்கையாகவும்,  சாந்தி வடிவிலும்,  சிரத்தையாகவும்,  தாய்மையாகவும்,  கருணையாகவும் உறைகிறாளோ அவளுக்கு மீண்டும் மீண்டும் நமஸ்காரம். - தேவி மகாத்மியம் 5.38-45

 

தேவி! மூவுலகிலும் சஞ்சரிக்கும் உனது அழகிய வடிவங்கள் எவையோ அவற்றாலும், அளவு கடந்த கோரமான வடிவங்கள் எவையோ அவற்றாலும்  இப்பூவுலகையும் எங்களையும் காத்தருள்வாய். - தேவி மகாத்மியம் 4.26

 

எல்லா மங்களங்களிலும் மங்களப் பொருளாய் விளங்குபவளே (ஸர்வ மங்கல மாங்கல்யே),   எல்லா நன்மைகளையும் அளிக்கும் சிவே!  அனைத்து  நல்லாசைகளையும் நிறைவேற்றுபவளே,  சரணடைதற்குரியவளே,  முக்கண்ணியே, நாராயணி!  உனக்கு நமஸ்காரம். - தேவி மகாத்மியம் 11.10  

 

அனைத்தின் வடிவாகவும், அனைத்தையும் ஆள்பவளாகவும், அனைத்து சக்திகளாகவும் விளங்கும் தேவி,  அனைத்து விதமான பயங்கரங்களிலிருந்தும் எங்களைக் காப்பாய். துர்க்கா தேவி, உனக்கு நமஸ்காரம். - தேவி மகாத்மியம் 11.24

 

கனகதாரா தோத்திரம்

ஆதிசங்கரர் அருளிய கனகதார ஸ்தோத்திரம் 

தமிழ்க்கவியாக்கம்: கவிதாமணி,உபயபாஷா ப்ரவீண, 

செந்தமிழ்க் கவிதைச் செம்மல் 

(திரு.அ.வெ.ர.கிருஷ்ணசாமி ரெட்டியார் அவர்கள்) 

 

திருச்சிற்றம்பலம்

 

அங்கம் புளகமுற ஹரிமேனி தன்னை 

அனுபவித்து அணி செய்நின்,ஒளிநிறைந்த,பார்வை 

துங்கமுறும்,தம்மால,முகை தமையே,சார்ந்து 

சுடரும்பெண் வண்டுகள் தாம் சூழ்ந்திருப்ப தொக்கும் 

மங்களம்சேர் மகாலட்சுமி அனைத்து நல மெல்லாம் 

வழங்கு திறல் நின் கண்படைத்து விளங்கு கின்றதம்மா 

பொங்கு நலன் அத்தனையும் பொழிவது வேயாகப் 

பொருந்துக நின் பார்வையது என்மீது தாயே. 1

 

நீலோத்பல மலருள் போய்வந்து மீண்டும் 

நிறைகாணா தவிக்கின்ற பெண் வண்டைப் போல 

மாலின்முக மண்டலத்தே நோக்கும் நின் விழிகள் 

மயங்குவதும் ரசிப்பதுவும் ஆசை வெட்கம் துள்ள 

பாலித்துத் தியங்குவதாய் பார்வையது கொண்டாய் 

பாற்கடலின் திருமகளே நினது கடைப் பார்வை 

சால்புடைய என்மீது தவழவிட வேண்டும் 

சகல நலன் அப்பார்வை தந்துவிடும் தாயே. 2

 

அரிதுயிலும் முகுந்தனையே இமையால் நோக்கி 

ஆனந்தப் பெருமிதப்பில் ஆழ்த்துகின்றாய் தாயே 

வரிகாமன் வசம்பட்டு நின்கரு விழிகள் இரண்டும் 

வட்டாடி நிலை புரண்டு இமையோடு சேர்ந்து 

புரிசெவியின் அருகுவரை போய்வந்து மீண்டு 

பூரித்து நீண்டு விட்டதென விளங்கும் 

விரிவிழியின் கருணை நிறை ஒளி நிறைந்த பார்வை 

வீழ்ந்தென்மேல் இன்பத்தில் ஆழ்த்துக என்னாளும். 3

 

திருமாலின் திருமார்பில் திகழ் துளபமாலை 

தேவி நீ நோக்க இந்திர நீலமதாய் மாறும் 

பெருமானின் விருப்பமதை நிறைவேற்றும் வலிமை 

பெற்றுத் திகழ்கின்றது நின் ஒளி நிறைந்த பார்வை 

திருமகளே கடைக் கண்ணால் எனை நோக்கு வாயேல் 

திருவுடனே மங்கலங்கள் எனைச் சரணம் செய்யும் 

பெருமனது கொண்டு கடைக்கண் அதனால் நோக்காய் 

பேரின்பச் சுகமெல்லாம் எனைச் சாரட்டும் தாயே. 4

 

நீருண்ட மேகமெனத் திகழும் திருமாலின் 

நெடிய திருமார்பதனில் கொடி மின்னலென்ன 

சீருடனே விளங்கும் நின் திருவுருவம் தாயே 

செய்தவத்தால் பிருகுமுனி நினைமகளாய்ப் பெற்றான் 

பாருலக மெலாம் நின்னைத் தாயெனவே வாழ்த்தி 

பக்தியுடன் தொழுகின்றார் நினது திருவுருவை 

சார்ந்திட்டேன் நின்னடியைச் சகல நலமருள் 

தாயே என்மீது கடைக் கண் வைப்பாய் நீயே. 5

 

மங்களங்கள் அத்தனையும் தங்குமிடம் எதுவோ 

மாலுக்கே வலிமைதரும் பார்வையது எதுவோ 

சிங்கநிகர் மதுவென்னும் தீயவனைச் செருக்கத் 

திறம்படைத்த திருமாலின் செளலப்யம் எதுவோ 

பொங்குமதன் மாலிடமே புகுந்ததுறை எதுவோ 

பேரலை கொட்டும் சாகரத்தின் தவமகளே நின்றன் 

தங்குமுக மண்டலத்தில் தவழும் திருப்பார்வை 

தமியேன் என்மீது சிறுதுளி படட்டு மம்மா. 6

 

விளையாட்டாய் நின்பார்வை எவர்மீது படினும் 

வியனுலக இன்ப நுகர் அமரேந்திரனு மாவான் 

முளைமுரன் தனைசெகுத்த முகுந்தனும் நின்பார்வை 

முழுவிழியின் திருஷ்டியினால் ஆனந்தத் துயிலாழ்ந்தான் 

துளக்கமுறு நீலோத்பல மலர் மகுடம் போன்று 

தூயநின் திருமுகத்தில் தோன்றும் கடைப் பார்வை 

விளக்கமதாய் அரைப் பார்வை க்ஷண நேரமேனும் 

வீழட்டும் என்மீது கருணை நிறை தாயே. 7

 

அஸ்வமேத யாகம் செய்தும் அகலாத பாபம் 

அத்தனையும் அழிய மனச் சுத்திசெய்வ தெதுவோ! 

இச்சகத்தில் எவர் தயவால் இந்திரனார் பதமும் 

இனை சுகமும் சுலபத்தில் பெறுவதெவர் அருளோ 

உச்சிட்ட தாமரையின் நடுப்பாகம் ஒப்ப 

ஒளிர்கின்ற திருமகளே நின் கருணை நிறை பார்வை 

விச்சையுள்ள யெளியேனின் விருப்பமெலாம் நல்க 

வியன் கருணையென என்மேல் பொழிந்திடுவாய் தாயே. 8

 

சாதகப் புள்ளென நாளெல்லாம் தவித்தேன் 

தரித்திரம் விஞ்சவே வாடினேன் பலநாள் 

பாதகம் தாபம் தரித்திரம் துக்கமெல்லாமும் 

பற்றிய எனைவிட்டு வெகுதூரமே ஓட 

ஆதரவாம் கருணைக் காற்றினால் அசைய 

அருள்பொழி மேகமாய் நின்கண்களெ விளங்கி 

போதனை போல் பொன்மலை என்மீது நீ 

பொழிந்திடு தாயே நின் கருணையாம் விழியால். 9

 

சிருஷ்டியிலே கலைமகளாய்த் திகழ்கின்றாய் தாயே 

சீவர்களைக் காப்பதற்குத் திருமகளே யாவாய் 

மருட்டுகின்ற அரக்கர்களை அழிக்கின்ற போது 

மகா துர்க்காயென விளங்கும் வல்லபையும் நீயே 

பெருகு பிறைச் சந்திரனைச் சூடுகின்ற பெம்மான் 

பிரியபத்தினி பார்வதியாய் விளங்குபவள் நீயே 

குரு விஷ்ணு பத்தினியே மூவுலக மெல்லாம் 

கொண்டாடும் மகாலட்சுமி திருவடிக்கே சரணம். 10

 

வேதப்பிரம சொரூபமாக விளங்கும் தாயே சரணம் 

விணையின் பயனை பகிர்ந்தளிக்கும் ஆதித்தாயே சரணம் 

சோதி அழகுவடிவாம் ரதியே சுடரே தாயே சரணம் 

தூயமங்கள குணங்கள் அமைந்த கருணைத் தாயே சரணம் 

இதயத் தாமரை இருப்பிடமாக ஏற்கும் தாயே சரணம் 

இதயசுத்தி வடிவாய்த் திகழும் சக்தித்தாயே சரணம் 

உத்தமோ உத்தமன் பத்னியான லட்சுமித்தாயே சரணம் 

உயர்ந்த பூரண சொரூபியான புஷ்டித் தாயே சரணம் 11

 

பங்கயத்தை யொத்த திருமுக முடையாய் சரணம் 

பாற்கடலில் உதித்த திரு லட்சுமியே சரணம் 

மங்களம் சேர்மதி அமுதம் உடன்பிறப்பாய் பெற்றாய் 

மகிமை மிக்க நாராயணன் மனையரசி லட்சுமி சரணம் 12

 

தங்கத் தாமரை தன்னில் அமர்ந்த தாயே லட்சுமி சரணம் 

தரணிக் கெல்லாம் தலைவியான தாயே திருவே சரணம் 

மங்கள தயவே தேவர்க்கருளும் மகாலட்சுமி சரணம் 

மகிமை மிக்க சாரங்கபாணி மனையரசி லட்சுமி சரணம் 13

 

மகரிஷி ப்ருகு முனியின் திருமகளே சரணம் சரணம் 

மகாவிஷ்ணு மார்பில் திகழும் மகாலட்சுமி சரணம் 

தங்க ஆசனம் தாமரை மீதில் தங்கும் தாயே சரணம் 

தாமோதரனின் தர்மபத்னி லட்சுமித் தாயே சரணம் 14

 

சோதிவடிவே கமல நயனம் துலங்கும் தாயே சரணம் 

செல்வம் சிருஷ்டி தலைவியான திருவே தாயே சரணம் 

ஆதிதேவர் அனையர் போற்றும் அன்னை லட்சுமி சரணம் 

ஆயர்நந்த குமரன் துணைவி அருளும் லட்சுமி சரணம் 15

 

தாமரைக் கண்கள் படைத்த தாயே செளபாக்ய நல்கும் தேவி 

சகல மாந்தர் போற்றும் தாயே சாம்ராஜ்யம் நல்கும் தேவி 

நேம புலன்கள் ஆனந்தம் பெறவே நெடிய பாபம் தீர்ப்பாய் 

நிந்தன் திருவடி துதிக்கும் பாக்யம் நீயே எனக்குத் தருவாய் 16

 

கடைக்கண் பார்வை வேண்டியே நாளும் கைதொழுது பூசனை 

புரிவோர்க்கு தமக்கு தடையிலாச் செல்வம் தருபவள் எவளோ 

தயையே மிக்க தயாபரி எவளோ மடை திறந்தென்ன நல்வரங்கள் 

நல்கும் மாயன் முராரியின் இதயத் தலைவி அடைந் திடற்கரிய 

அன்னைநின் திருவடி அடைக்கலம் அம்மா அடக்கலம் போற்றி 17

 

கமல வாசினி கரக் கமலம் உடையாய் களப சந்தன மாலையும் 

தரித்து நிமலவெண் துகில் மேனியில் தவள நிர்மல ஜோதியாய் 

திகழ்பவள் நீயே அமல முகுந்தன் இன்னுயிர்த் தலைவி அலகில் 

கீர்த்திகொள் மனங்கவர் செல்வி விமலையே நலன்கள் 

எங்களுக் கருள்வாய் வேண்டினேன் தாயே அருள்புரி நீயே 18

 

தெய்வக் கங்கை நன்னீர் எடுத்து திசையானைகள் தங்கக் 

குடத்தில் ஏந்திஉய்ய நீராட்டும் உடலே உடையாய் உலகத் 

தாயே உலகைப் புரக்கும் தெய்வத் திருமால் மார்பில் திகழும் 

திருவே பாற்கடல் தோன்றிய செல்வி மெய்யாம் நின்றன் 

திருவடிச் சார்ந்தே வைகறை தொழுதேன் வாழ்வளிப் பாயே 19

 

கமலிநீயே கமலக் கண்ணன் காதலீ கருணை வெள்ளமே 

பொழிந்திடும் திருவே கமலக் கண் பார்வைக் கேங்கி 

இளைத்துக் கதறும் என்றன் துதியினைக் கேட்டு தமியேன் 

நின்றன் தயையினுக் கேங்கும் தரித்திரன் தக்கான் 

எனநீ கனிந்து சமயமறிந்து என்றனுக் கருள நின் தவளும் 

கடைக்கண் வைப்பாய் என்மீதே 20

 

மறைகள் மூன்றின் வடிவாய்த் திகழும் வையகம் மூன்றுமே தொழுதிட 

நின்றாய் முறையாய் இந்தத் தோத்திரம் தன்னைநின் முன்றில் 

துதித்துப் போற்றுவோர் தமக்கு நிறைசெல்வம் கீர்த்தி, கல்வி 

ஆரோக்யம் நிறைஆயுள் புத்தி சக்தியும் தந்து துறையெனப் 

புலவோர் போற்றிடச் செய்யும் துணிவும் சக்தியும் தருவாய் தாயே. 21

 

சரசுவதி அந்தாதி 

 

காப்பு 

ஆய கலைக ளறுபத்து நான்கினையும் 

ஏய வுணர்விக்கு மென்னம்மை - தூய 

வுருப்பளிங்கு போல்வாளென் னுள்ளத்தி னுள்ளே 

யிருப்பளிங்கு வாரா திடர். 

 

படிக நிறமும் பவளச்செவ் வாயும் 

கடிகமழ்பூந் தாமரைபோற் கையுந் - துடியிடையும் 

அல்லும் பகலும் அனவரத முந்துதித்தால் 

கல்லுஞ்சொல் லாதோ கவி. 

 

கலித்துறை 

சீர்தந்த வெள்ளிதழ்ப் பூங்கமலா சனத்தேவி செஞ்சொற் 

றார்தந்த வென்மனத் தாமரையாட்டி சரோருக மேற் 

பார்தந்த நாத னிசைதந்த வாரணப் பங்கயத்தாள் 

வார்தந்த சோதி யம்போருகத் தாளை வணங்குதுமே. .. 1 

 

வணங்குஞ் சிலைநுதலுங் கழைத்தோளும் வனமுலை மேற் 

சுணங்கும் புதிய நிலவெழு மேனியுந் தோட்டுடனே 

பிணங்குங் கருந்தடங் கண்களு நோக்கிப் பிரமனன்பால் 

உணங்குந் திருமுன் றிலாய் மறைநான்கு முரைப்பவளே. .. 2 

 

உரைப்பா ருரைக்குங் கலைகளெல்லா மெண்ணி லுன்னையன்றித் 

தரைப்பா லொருவர் தரவல்ல ரோதண் டரளமுலை 

வரைப்பா லமுதுதந் திங்கெனை வாழ்வித்த மாமயிலே 

விரைப்பா சடைமலர் வெண்டா மரைப்பதி மெல்லியலே. .. 3 

 

இயலா னதுகொண்டு நின்றிரு நாமங்க ளேத்துதற்கு 

முயலா மையாற்றடு மாறுகின்றே னிந்த மூவுலகும் 

செயலா லமைத்த கலைமகளே நின்றிரு வருளுக்கு 

அயலா விடாம லடியேனையு முவந் தாண்டருளே. .. 4 

 

அருக்கோ தயத்தினும் சந்திரோ தயமொத் தழகெறிக்கும் 

திருக்கோல நாயகி செந்தமிழ்ப் பாவை திசைமுகத்தான் 

இருக்கோ துநாதனுந் தானுமெப் போதுமினி திருக்கு 

மருக்கோல நாண்மல ராளென்னை யாளு மடமயிலே. .. 5 

 

மயிலே மடப்பிடியே கொடியே யிளமான் பிணையே 

குயிலே பசுங்கிளியே யன்னமே மனக்கூ ரிருட்கோர் 

வெயிலே நிலவெழு மேனிமின் னேயினி வேறுதவம் 

பயிலேன் மகிழ்ந்து பணிவே னுனதுபொற் பாதங்களே. .. 6 

 

பாதாம் புயத்திற் பணிவார் தமக்குப் பலகலையும் 

வேதாந்த முத்தியுந் தந்தருள் பாரதிவெள் ளிதழ்ப்பூஞ் 

சீதாம் புயத்தி லிருப்பா ளிருப்பவென் சிந்தையுள்ளே 

ஏதாம் புவியிற் பெறலரி தாவதெனக் கினியே. .. 7 

 

இனிநா னுணர்வ தெண்ணெண் கலையாளை இலகுதொண்டைக் 

கனிநாணுஞ் செவ்விதழ் வெண்ணிறத் தாளைக் கமலவயன் 

றனிநாயகியை யகிலாண்ட மும்பெற்ற தாயைமணப் 

பனிநாண் மலருறை பூவையை யாரணப் பாவையையே. .. 8 

 

பாவுந் தொடையும் பதங்களும் சீரும் பலவிதமா 

மேவுங் கலைகள் விதிப்பா ளிடம்விதியின் முதிய 

நாவும் பகர்ந்ததொல் வேதங்க ணான்கு நறுங்கமலப் 

பூவுந் திருப்பதம் பூவா லணிபவர் புந்தியுமே. .. 9 

 

புந்தியிற் கூரிரு ணீக்கும்புதிய மதிய மென்கோ 

வந்தியிற் றோன்றிய தீபமென்கோ நல்லரு மறையோர் 

சந்தியிற் றோன்றுந் தபனனென் கோமணித்தா மமென்கோ 

உந்தியிற் றோன்றும் பிரான்புயந் தோயு மொருத்தியையே. .. 10 

 

ஒருத்தியை யன்றுமி லாவென் மனத்தினு வந்துதன்னை 

இருத்தியை வெண்கமலத் திப்பாளை யெண்ணெண் கலைதோய் 

கருத்தியை யைம்புலனுங் கலங்காமற் கருத்தை யெல்லாம் 

திருத்தியை யான்மற வேன்றிசை நான்முகன் தேவியையே. .. 11 

 

தேவருந் தெய்வப் பெருமானு நான்மறை செப்புகின்ற 

மூவருந் தானவரா கியுள் ளோருமுனி வரரும் 

யாவரு மேனையவெல் லாவுயிரு மிதழ் வெளுத்த 

பூவரு மாதினருள் கொண்டுஞா னம்புரி கின்றதே. .. 12 

 

புரிகின்ற சிந்தையி னூடே புகுந்துபுகுந் திருளை 

அரிகின்ற தாய்கின்ற வெல்லா வறிவினரும் பொருளைத் 

தெரிகின்ற வின்பங் கனிந்தூறி நெஞ்சந்தெ ளிந்துமுற்ற 

விரிகின்ற தெண்ணெண் கலைமா னுணர்த்திய வேதமுமே. .. 13 

 

வேதமும் வேதத்தி னந்தமு மந்தத்தின் மெய்ப்பொருளாம் 

பேதமும் பேதத்தின் மார்க்கமு மார்க்கப் பிணக்கறுக்கும் 

போதமும் போதவுரு வாகியெங் கும்பொதிந் தவிந்து 

நாதமு நாதவண் டார்க்கும்வெண் டாமரை நாயகியே. .. 14 

 

நாயக மான மலரக மாவதுஞான வின்பச் 

சேயக மான மலரக மாவதுந் தீவினையா 

லேயக மாறி விடுமக மாவது மெவ்வுயிர்க்குந் 

தாயக மாவதுந் தாதார்சு வேதச ரோருகமே. .. 15 

 

சரோருக மேதிருக் கோயிலுங் கைகளுந் தாளிணையும் 

உரோரு கமுந்திரு வல்குலு நாபியுமோங் கிருள்போற் 

சிரோருகஞ் சூழ்ந்த வதனமு நாட்டமுஞ் சேயிதழும் 

ஒரோருக மீரரை மாத்திரை யானவுரை மகட்கே. .. 16 

 

கருந்தா மரைமலர் கட்டாமரை மலர்கா மருதாள் 

அருந்தா மரைமலர் செந்தாமரை மலரா லயமாத் 

தருந்தா மரைமலர் வெண்டாமரை மலர்தாவி லெழிற் 

பெருந்தா மரைமணக்குங் கலைக்கூட்டப் பிணைதனக்கே. .. 17 

 

தனக்கே துணிபொரு ளென்னுந் தொல்வேதஞ் சதுர்முகத்தோன் 

எனக்கே சமைந்த வபிடேக மென்னு மிமையவர்தா 

மனக்கேத மாற்றுமருந் தென்ப சூடுமலரென் பன்யான் 

கனக்கேச பந்திக் கலைமங்கை பாத கமலங்களே. .. 18 

 

கமலந்தனி லிருப்பாள் விருப்போ டங்கரங் குவித்துக் 

கமலங்கடவுளர் போற்றுமென் பூவை கண்ணிற் கருணைக் 

கமலந்தனைக் கொண்டுகண் டொருகாற் றங்கருத்துள் வைப்பார் 

கமலங் கழிக்குங் கலைமங்கை யாரணி காரணியே. .. 19 

 

காரணன் பாகமுஞ் சென்னியுஞ் சேர்தரு கன்னியரும் 

நாரண னாக மகலாத் திருவுமொர் நான்மருப்பு 

வாரணன் தேவியு மற்றுள்ள தெய்வ மடந்தையரும் 

ஆரணப் பாவை பணித்தகுற் றேவ லடியவரே. .. 20 

 

அடிவேத நாறுஞ் சிறப்பார்ந்த வேத மனைத்தினுக்கு 

முடிவே தவளமுளரி மின்னே முடியா விரத்தின 

வடிவே மகிழ்ந்து பணிவார் தமது மயலிரவின் 

விடிவே யறிந்தென்னை யாள்வார் தலந்தனில் வேறிலையே. .. 21 

 

வேறிலை யென்று னடியாரிற் கூடி விளங்குநின்பேர் 

கூறிலை யானுங் குறித்துநின்றே னைம்புலக் குறும்பர் 

மாறிலை கள்வர் மயக்காம னின்மலர்த்தா ணெறியிற் 

சேறிலை யீந்தருள் வெண்டா மரைமலர்ச் சேயிழையே. .. 22 

 

சேதிக்க லாந்தர்க்க மார்க்கங்க ளெவ்வெவர் சிந்தனையும் 

சோதிக்க லாமுறப் போதிக்க லாம்சொன்ன தேதுணிந்து 

சாதிக்க லாமிகப் பேதிக்க லாமுத்திதா னெய்தலா 

மாதிக்க லாமயில் வல்லிபொற் றாளை யடைந்தவரே. .. 23 

 

அடையாள நாண்மல ரங்கையி லேடு மணிவடமும் 

உடையாளை நுண்ணிடை யன்று மிலாளை யுபநிடதப் 

படையாளை யெவ்வுயிரும் படைப்பாளைப் பதுமநறும் 

தொடையாளை யல்லது மற்றினி யாரைத் தொழுவதுவே. .. 24 

 

தொழுவார் வலம்வருவார் துதிப்பார் தந்தொழின் மறந்து 

விழுவா ரருமறைமெய் தெரிவா ரின்பமெய் புளகித் 

தழுவா ரினுங்கண்ணீர் மல்குவா ரென்கணாவ தென்னை 

வழுவாத செஞ்சொற் கலைமங்கை பாலன்பு வத்தவரே. .. 25 

 

வைக்கும் பொருளு மில்வாழ்க்கைப் பொருளுமற் றெப்பொருளும் 

பொய்க்கும் பொருளன்றி நீடும் பொருளல்ல பூதலத்தின் 

மெய்க்கும் பொருளு மழியாப் பொருளும் விழுப்பொருளும் 

உய்க்கும் பொருளுங் கலைமா னுணர்த்து முரைப்பொருளே. .. 26 

 

பொருளா லிரண்டும் பெறலாகு மென்றபொருள் பொருளோ 

மருளாத சொற்கலை வான்பொருளோ பொருள் வந்துவந்தித் 

தருளாய் விளங்கு மவர்க் கொளியா யறியாதவருக் 

கிருளாய் விளங்கு நலங்கிளர் மேனியிலங் கிழையே. .. 27 

 

இலங்குந் திருமுக மெய்யிற் புளகமெழுங் கண்கணீர் 

மலங்கும் பழுதற்ற வாக்கும் பலிக்கு மனமிகவே 

துலங்கு முறுவல் செயக் களிகூருஞ் சுழல்புனல்போல் 

கலங்கும் பொழுது தெளியுஞ் சொன்மானைக் கருதினர்க்கே. .. 28 

 

கரியா ரளகமுங் கண்ணுங் கதிர்முலைக் கண்ணுஞ்செய்ய 

சரியார் கரமும் பதமு மிதழுந்தவள நறும் 

புரியார்ந்த தாமரையுந் திருமேனி யும்பூண் பனவும் 

பிரியா தென்னெஞ்சினு நாவினு நிற்கும் பெருந்திருவே. .. 29 

 

பெருந்திருவுஞ் சயமங் கையுமாகி யென்பேதை நெஞ்சில் 

இருந்தருளுஞ் செஞ்சொல் வஞ்சியைப் போற்றிலெல்லாவுயிர்க்கும் 

பொருந்திய ஞானந்தரு மின்பவேதப் பொருளுந் தருந் 

திருந்திய செல்வந்தரு மழியாப் பெருஞ் சீர்தருமே. .. 30 

சரசுவதியந்தாதி முற்றுப்பெற்றது.

 

ஓம் சக்தி ஓம் ஓம் சக்தி ஓம்

ஓம் சக்தி ஓம் ஓம் சக்தி ஓம்

ஓம் சக்தி ஓம் ஓம் சக்தி ஓம்

ஓம் சக்தி ஓம் ஓம் சக்தி ஓம்

 

சுந்தர வதனி சுகுண மனோகரி

மந்தஹாஸ முக மதிவதனி

சந்தனக் குங்கும அலங்கார முடனே

தந்திடுவா யூந்தன் தரிசனமே (ஓம்)

 

நந்திதேவருடன் முனிவரும் பணிய

ஆனந்த முடனே வந்திடுவாய்

வந்தனை செய்து மாயனயனுடன்

வகையாயூன் புகழ் பாடிடவே (ஓம்)

 

தங்கச் சிலம்பு சலசலவென்றிடய

தாண்டவமாடித் தனயன் மகிழ்ந்திட

பொங்குமானந்தமுடன் புவிமேல் விளங்கும்

மங்களநாயகி மகிழ்வாய் வருவாய் (ஓம்)    

 

வேதங்கள் உன்னை வேண்டிப்பாடிட

விரும்பி ஸரஸ்வதி வீணை வாசித்திட

ஸதானந்தமான ஜோதிஸ்வரூபி

ராஜ ராஜேஸ்வரி சரணம் சரணம் (ஓம்)


Comments (5)

Great Help
0
In my company when we celebrate Vanivila My Staff Srugled to sing the Sakalakala valli maalai then I search in google during the search I got this result then used to sing again.

Thava

JHC 98
a guest , October 16, 2010
...
0
Nice job. I was looking for this. Thanks a lot.
Lux
a guest , October 08, 2010
Thank you!
0
Thank you very much for adding a complete package of Navarathiri. Mother of JHC would be very proud for your sincerity and hard work.
No matter how much our history and life changed, we are "The Hind College" of Jafna and Srilanka. We will keep up with our tradition and culture, by doing so our JHC will produce more successful students for our society and country. Every thing we do should be an eye opener for our youngster. There are lots of distraction can take away our students from their goal, but work like this can set as an example for every other schools.

Ohm Shakthi!!!!!!!


May God bless you all and our JHC.
Kumarasooriyar.K
a guest , October 07, 2010
Very Good Idea!
0
It's an excellent idea to put the Sakalavali Malai. Can you put some songs of Thurka and Lakshmi also, so everyone could use for the entire 9+1 days.

Thanks.
Kumarasooriyar.K
a guest , October 02, 2010
Excellent job
0
Its excellent idea. I was searching for the songs. Thank you Jaffna Hindu College webteam
Subramaniam , September 19, 2009

Write comment

smaller | bigger
security image
Write the displayed characters

busy
Last Updated ( Sunday, 10 October 2010 10:19 )  

Photography

Sample image 

Hindu Mother 2012 - Jaffna Hindu College 2012.More Photos

OBA International

 

Mr.K.Skandamoorthy New President OBA UK

 

 

Mr.Srinivasan Mahendravarman New President OBA Sydney

 

 

Mr.Pon.Balendran New President OBA Canada

 

Mr.R.Sivaranjan New President OBA Norway